Автоматизація обліку
Ведення обліку
бухгалтерські курси
Галузеві рішення

Фінансовий облік в лікарнях

До складу регламентної звітності входять  фінансова госпрозрахункова, фінансова бюджетна, звіти в НСЗУ, податкова та статистична звітності.

Вони автоматично формуються в програмі. Є можливість імпортувати в затвердженому форматі в інші системи звітності (наприклад, medoc, freezvit, соната, ін.).

 Також є можливість скористатись вбудованою функцією для передачі звітності та обміну документами FREDO.

Фінансові госпрозрахункові регламентні звіти

 • Бухгалтерський баланс (стандарт №2)
 • Звіт про фінансові результати (стандарт №3)
 • Звіт малого підприємства (стандарт №25)
 • Звіт малого підприємства скорочений (стандарт №25)
 • Звіт про рух грошових коштів (стандарт №4)
 • Звіт про власний капітал (стандарт №5)
 • Примітки до фінансової звітності

Податкові регламентні звіти

 • Податкова накладна з можливістю вивантаження для відправки в податкові органи
 • Додаток 2 до податкової накладної з можливістю вивантаження для відправки в податкові органи
 • Декларація з ПДВ
 • Уточнюючий розрахунок з ПДВ
 • Повідомлення про прийняття працівника на роботу
 • Форма 1-ДФ
 • Звіт з ЄСВ

Звіти НСЗУ

 • Звіт про доходи та витрати (7 додатків)
 • Контроль за грошовими коштами

Статистичні регламентні звіти та звіти в ФСС

 • Звіт по праці (форма №1-ПВ)
 • Заява-розрахунок до ФСС
 • Повідомлення про виплату коштів за рахунок ФСС

Фінансові бюджетні регламентні звіти

 • Форма №2д. №2м
 • Форма №4-1д. №4-1м
 • Форма №4-2д. №4-2м
 • Форма №4-3д. №4-3м
 • Форма №4-4д.

Форма №7д. №7м, форма №7д.1 №7м.1