Автоматизація обліку
Ведення обліку
бухгалтерські курси
Галузеві рішення

UA-Бюджет. Комунальне підприємство

UA-Бюджет. Комунальне підприємство (далі КНП) призначений для автоматизації бухгалтерського обліку комунальних унітарних підприємств: комунального некомерційного підприємства (КНП) або комунального комерційного підприємства (ККП), що включає регламентовану і некомерційну діяльності: надання послуг, виробництво і т.д., відповідно до чинного законодавства України та забезпечує складання обов’язкової (регламентованої) звітності.

Програмний продукт дозволяє ведення обліку неприбуткової та комерційної діяльності в єдиній інформаційній базі і забезпечує вирішення повсякденних завдань, що стоять перед бухгалтерською службою КНП або ККП.

Програма UA-Бюджет. КНП дозволяє:

– швидко налаштувати облікову політику підприємства.

– вести облік товарно-матеріальних цінностей і медикаментів по:

      – джерелами фінансування (кількість джерел фінансування не обмежений);

      – видам надходження;

      – місцях зберігання;

      – партіям;

      – середній вартості, з автоматичним формуванням проводок операцій з ТМЦ.

– вести облік основних засобів та МНМА в різних розрізах, в тому числі за джерелами фінансування;

– вести реєстрацію та облік кадрів, розрахунок заробітної плати.

– вести облік договірної роботи, паралельно відстежуючи виконання договорів і фінансових зобов’язань.

– вести облік взаєморозрахунків з контрагентами.

– вести облік одержуваних і наданих послуг з опцією створення друкованих форм рахунків, актів та інших форм.

– на підставі обліку створювати податкові накладні по ПДВ з синхронним формуванням відповідних проводок.