Автоматизація обліку
Ведення обліку
бухгалтерські курси
Галузеві рішення

UA-Бюджет. Комплексний облік для бюджетних установ

Програмний продукт UA-БЮДЖЕТ призначений для комплексної автоматизації бухгалтерського, фінансового і кадрового обліку, розрахунку заробітної плати, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності в організаціях, що знаходяться на державному фінансуванні..

UA-Бюджет. Комплексний облік для бюджетних установ дає можливість:

– забезпечити комплексний підхід до формування звітності установи.

– зібрати воєдино всі використовувані в бухгалтерії автоматизовані функції, тим самим скоротити терміни створення звітів, в тому числі податкових, і звести до мінімуму помилки при угрупованні та перенесення відомостей.

– оперативно генерувати звітність для керівника за різними розрізами роботи бухгалтерії установи.

UA-Бюджет. Комплексний облік для бюджетних установ дозволяє:

– оперативно і просто налаштувати облікову політику;

– вести облік товарно-матеріальних цінностей по фінансуванню, за видами надходження, за особливостями зберігання, по партіях або по середній вартості, з автоматичним формуванням проводок при операціях з ТМЦ;

– реєструвати і вести облік МНМА і основних засобів бюджетної установи;

– вести реєстрацію та облік кадрів в бюджетній установі;

– виробляти розрахунок заробітної плати, її виплату. Вести облік штатного розкладу, облік окладів, облік доплат і надбавок, облік премій, і інших виплат співробітникам всіх категорій бюджетного установи. Створювати відомості на виплату в банк. Оформляти довідки.

– виконувати розрахунок стипендії.

– вести облік договірної документації та відслідковувати виконання угод.

– вести облік послуг бюджетної установи (отриманих і наданих), створювати друковані бланки рахунків, актів, додатків до наказів.

– формувати податкові накладні з ПДВ одночасно створенням відповідних бухгалтерських проводок, налаштовувати статистику за податковими зобов’язаннями. Використовуючи вбудовані механізми «FREDO – Звіт» без залучення сторонніх програм експортувати їх в ДПС.

– формувати всі види звітності установи: податкової (ЄСВ), 1 ДФ, балансу, звіту про фінансові результати, меморіальних ордерів, головної книги, оборотно-сальдових відомостей, карток рахунку, і ін.

– доступні специфічні види звітної документації. Ведеться облік форм (бланків) суворої звітності.