Автоматизація обліку
Ведення обліку
бухгалтерські курси
Галузеві рішення

BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях

Програма “BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях” дозволяє автоматизувати управлінський облік на підприємстві житлово-комунальної сфери будь-якої організаційної форми.

Для підприємств, що складаються з декількох організацій, передбачена можливість ведення управлінського обліку за кожною з них.

BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях дозволяє:

– автоматизувати обчислення вартості послуг наданих споживачам;

– коригувати вартість кожної послуги наданої споживачеві за наявності пільг і субсидій;

– реєструвати суми взаєморозрахунків із споживачами послуг з кожної з наданих послуг з урахуванням пільг і субсидій;

– визначати суми грошових коштів, що підлягають відшкодуванню  державними структурами, компенсуючими витрати, які пов’язані з наданням пільг і субсидій;

– вести облік сум взаєморозрахунків за кожною з наданих послуг із державними структурами, компенсуючими витрати керуючої організації, які пов’язані з наданням пільг і субсидій

– формувати друковані форми квитанцій на оплату споживачам послуг

– вести облік отриманих грошових коштів від споживачів послуг  та від державних структур

– аналізувати стан взаєморозрахунків із споживачами послуг та з відповідальними державними структурами

Управлінський облік ведеться за даними, зафіксованими в документах. Факт здійснення операцій вводиться один раз і отримує надалі відображення в різних розділах управлінського обліку з формуванням необхідної звітності.

Система має можливість реєстрації та формування первинних документів господарської діяльності підприємства: фінансових, складських тощо.

Електронні аналоги паперових документів дозволяють в зрозумілій формі реєструвати господарські операції в системі.

Аналітичні звіти, наявні в прикладному рішенні, дозволяють користувачам отримувати інформацію за всіма розрізами обліку.

Користувач може самостійно задавати (налаштовувати) рівень деталізації і критерії відбору даних в звітах відповідно до специфіки завдань, що вирішуються, а також формувати власні варіанти налаштування звітів.

В “BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях” налагоджений обмін даними з рішенням “BAS Бухгалтерія”, яке рекомендуємо використовувати для ведення бухгалтерського та податкового обліку

Додаткові послуги

Сервіси ІТС

Впровадження BAS/ 1С:Підприємство

Ведення бух. обліку юридичних осіб

Програмування BAS/ 1С:Підприємство

Консультації