Автоматизація обліку
Ведення обліку
бухгалтерські курси
Галузеві рішення

Внутрішній аудит

Незалежна перевірка обліку підприємства за результатами якої формується звіт (висновок).

Ініціативу проведення аудиторської перевірки може ініціювати:

  • власник компанії, який за результатами перевірки отримує звіт про достовірність фінансової звітності та про значні недоліки в системі внутрішнього контролю в компанії;
  • керівництво підприємства для прийняття важливих управлінських рішень, пов’язаних з подальшим розвитком бізнесу;
  • керівництво компанії при зміні головного бухгалтера.